Vier thema's

Veilig leven en werken

Wanneer het stormt boven de Noordzee in combinatie met springtij, ontstaan er stormvloedgolven. Als zo’n vloedgolf de Schelde en haar zijrivieren binnenrolt, stijgt het water. Vroeger konden de rivieren overvloedig water kwijt in hun valleien. Die natuurlijke overstromingsgebieden vingen het water op en lieten het vertraagd weer los. Lees meer

Natuur

Het ecosysteem van de Schelde herstellen is een belangrijk doel van het Sigmaplan. In de nieuw ingerichte gebieden voelen tal van bijzondere planten en dieren zich thuis. Het Sigmaplan helpt ons om de natuurdoelen te halen in het kader van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden. Lees meer

Recreatie

Door het Sigmaplan worden de Schelde en haar zijrivieren nog aantrekkelijker voor fietsers, wandelaars en andere recreanten. Lees meer

Bedrijven

De Schelde is als vaarweg een levensader van de Vlaamse economie. Het Sigmaplan heeft oog voor die economische functie, maar ook voor de leefbaarheid van landbouwbedrijven en andere ondernemingen langs de oevers. Lees meer