Waar?

De projectgebieden van het Sigmaplan liggen verspreid over een groot deel van Vlaanderen. Ze bevinden zich langs de verschillende getijdenrivieren: de Schelde, de Durme, de Nete, de Kleine Nete, de Grote Nete, de Dijle, de Rupel, de Demer en de Zenne.

Om de vijf jaar starten we nieuwe projecten op. Sommige werken zijn nog in volle uitvoering. Andere gebieden zijn afgerond en bewezen hun nut al tijdens verschillende stormen. In 2030 ronden we de laatste Sigmaprojecten af. Daarna moeten de Schelde en haar zijrivieren klimaatbestendig zijn tot het jaar 2100.

Hier vind je alle projecten van het Sigmaplan.