Waarom is het Sigmaplan nodig? 

De Schelde en haar zijrivieren staan tot ver landinwaarts onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden kan de rivier een gevaarlijk hoge waterstand bereiken en zelfs overstromen.

Dat gebeurde onder meer in januari 1976, toen tijdens een stormvloed op zee grote delen van de Schelderegio onder water liepen. Een ware ramp, die twee dodelijke slachtoffers maakte en veel materiële schade veroorzaakte. Om dergelijke rampen te voorkomen, lanceerde de Vlaamse overheid in 1977 het Sigmaplan – met de S van Schelde en naar analogie met het Nederlandse Deltaplan.

Koning Boudewijn bezocht in 1976 het rampgebied in Ruisbroek.

In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten. Met dat nieuwe, geactualiseerde Sigmaplan geven we de rivieren nog meer ruimte om te stromen en houden we ook rekening met de klimaatverandering. Sindsdien levert het Sigmaplan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen.

Het Sigmaplan blijft ook in de toekomst broodnodig. Want door de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel neemt het risico op overstromingen alleen maar toe.