De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten we met nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.