Wie?

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv coördineert het Sigmaplan en staat in voor het waterbeheer. Om de natuurdoelen te verwezenlijken, werkt De Vlaamse Waterweg nv nauw samen met Natuur en Bos.

Bij de uitvoering van het Sigmaplan werken we samen met lokale besturen, landbouworganisaties, natuurverenigingen, omwonenden, jagers, hengelaars, de toeristische sector, de horeca en nog vele andere partners.