In Kloosterbeemden in Zichem werden vetjes uitgezet. Deze kleine visjes zijn het ideale voer voor heel wat moerasvogels zoals blauwe reiger, zilverreiger en de zeldzame roerdomp. Zo hopen we meer van deze vogels aan te trekken in dit nieuw aangelegde gebied.

Kloosterbeemden langs de Demer werd het voorbije jaar ingericht als rietmoeras, een ideaal leefgebied voor moerasvogels zoals de roerdomp. Maar voorlopig is er nog niet voldoende voedsel voor deze vogels. Daar moet deze visuitzetting verandering in brengen. Het vetje is een kleine inheemse vissoort, die maximaal 8 cm groot wordt en tot 3 jaar oud kan worden. Vetjes vormen grote scholen en zwemmen dicht bij het wateroppervlak, op zoek naar insecten en muggenlarven. Daardoor zijn ze een gedroomde prooi voor ijsvogels en zeldzame reigerachtigen, zoals de woudaap en de roerdomp. We verwachten dat de uitgezette vetjes volgend jaar voor het eerst zullen paaien. Dat doen ze door eitjes af te zetten op fijne stengels van moeras- en onderwaterplanten. Vetjes paaien meermaals in 1 seizoen dus de populaties kunnen snel aangroeien. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de moerasvogels.

 Naast vetjes werden ook andere vissoorten uitgezet zoals kwabaal en snoek, zodat op termijn terug een natuurlijk visbestand ontstaat, niet alleen in Kloosterbeemden maar op de aangrenzende waterlopen de Hulpe en de Demer.

Vetjes voor moerasvogels uitgezet