De werken in deze vergunningsaanvraag kaderen in het Sigmaplan aan de Demer. We laten de Demer weer als vanouds kronkelen, door meanders opnieuw aan te sluiten. Enkele jaren geleden zijn er reeds enkele meanders aangesloten; meer bepaald de meander tussen Diest en Zichem en enkele meanders tussen Aarschot en Werchter. In de loop van 2024 zullen ook drie  meanders tussen Zichem en Testelt opnieuw aangesloten worden.

De aanvraag waarvoor nu een openbaar onderzoek opgestart wordt, gaat over het aansluiten van vier meanders ter hoogte van de straat Rommelaar op de grens van de gemeenten Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem. Aansluitend bij deze werken worden aanpassingen uitgevoerd aan de Demerbedding en worden plaatselijk dijken verlegd of nieuw aangelegd.

De geplande ingrepen hebben tot doel om hinderlijke overstromingen tegen te gaan. Er wordt gewerkt naar een meer natuurlijk overstromingspatroon met een betere spreiding van de overstromingen over de volledige vallei, waar dat mogelijk is. Tegelijk worden ook de grondwaterstanden hersteld wat goed is om uitdroging in de zomer tegen te gaan en om de valleinatuur te herstellen.

Het voorliggend ontwerp is het resultaat van een uitgebreide voorstudie en modelleringen en werd in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos bekomen.

Het openbaar onderzoek loopt in Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem van 15 januari 2024 tot en met 13 februari 2024.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende werken: 

  • De heraansluiting van enkele meanders op de linkeroever tussen Amerstraat en Rommelaar
  • De aanleg van een compartimenteringsdijk op de linkeroever net afwaarts de meandercluster
  • Een dijkverlegging op de rechteroever teneinde een landtong af te snijden

 

Je kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning inkijken op

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2023098076/inhoud-aanvraag

 

of bij jouw gemeente: 

Gemeente Aarschot

het college van burgemeester en schepenen,

Ten Drossaarde 1,

3200 Aarschot

https://www.aarschot.be/File/Download/17934/7092017E784B754088ECECC9A3C8089C

 

Gemeente Scherpenheuvel-Zichem

August Nihoulstraat 13

3270 Scherpenheuvel-Zichem

https://scherpenheuvel-zichem.consultatieomgeving.net/burger/nl/OpenbareOnderzoeken/Details/40d48ecb-2ded-414d-a330-c64a0061ca0b