Maar liefst 17 kilometer waterloop en oevers werden de voorbije 7 jaar grondig onder handen genomen in Beringen, Tessenderlo, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De historische verontreiniging van de Winterbeek met zware metalen en zouten werd waar mogelijk weggenomen.

De laatste kilometers voor de monding in de Demer stroomt de Winterbeek (of Hulpe) door de Kloosterbeemden. Het natuurgebied overstroomde in het verleden regelmatig met  verontreinigd water van bovenstrooms gelegen bedrijven. Vooral zouten en zware metalen zijn er achter gebleven. Een grootschalige afgraving was geen optie, daarvoor is het natuurgebied te kwetsbaar. Kloosterbeemden kampt ook met een toenemende verdroging.

Samen met de OVAM en de VMM werkten we een plan uit om de verontreiniging en verdroging aan te pakken en te gelijk de natte natuur te herstellen. Door de grondwatertafel te verhogen fixeerden we de verontreiniging. Met het Sigmaplan richten  we het gebied is als wetland met rietmoeras, natte graslanden en broekbos. Die natuur werkt als een spons: In natte periodes houden ze het water vast, en bij droogte geven ze het water vertraagd weer af. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat.

Deze aanpak past binnen het Blue Deal-programma van de Vlaamse Regering om de kans op waterschaarste en wateroverlast te beperken. De werken werden deels gefinancierd door het Europese LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity).

Bekijk ook onze video