Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op 12 januari een ministerieel besluit goedgekeurd voor de erkenning van delen van het Grenspark Groot Saeftinghe als natuurreservaat. Het betreft specifiek de gebieden Hedwige-Prosper, Schor Ouden Doel en Paardenschor in de gemeente Beveren. Het besluit omvat ook de goedkeuring van het geïntegreerd beheerplan. 

 

Het beheerplan is goedgekeurd voor een periode van 24 jaar en omvat diverse maatregelen om de natuurkwaliteit te verhogen en wetenschappelijk onderzoek en recreatief medegebruik mogelijk te maken. De beheermaatregelen zijn afgestemd op de erkenning van Schor Ouden Doel als beschermd cultuurhistorisch  landschap.

 

Deelgebieden Hedwige-Prosper, Schor Ouden Doel, en Paardenschor worden voor de komende 99 jaar erkend als natuurreservaat (234,02 hectare). Het eerder erkende natuurreservaat Schor van Doel is herbevestigd als natuurreservaat en daarbij is het ook de instandhouding van het beschermde cultuurhistorische erfgoed mee geïntegreerd in het beheerplan.