Met een nieuw Interregproject ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ willen verschillende partners de regio aantrekkelijker maken voor toeristen. Een netwerk van onthaalpoorten en goede infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal en verblijfsmogelijkheden zullen de recreatie en de leefbaarheid in de streek versterken. Het Europees programma Interreg Vlaanderen – Nederland keurde een bijdrage van 5.4 miljoen euro goed om deze visie op het terrein tot uitvoering te brengen. Met bijdrage van de projectpartners wordt er zo ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam toerisme, een stevige impuls voor de streek.

 Uitbouw grensparkhart

In het grensparkhart worden drie centrale onthaalpoorten en hun onderlinge verbinding gerealiseerd of versterkt: het Bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp, de Panoramaheuvel in het Hedwige-Prospergebied en de Prosperhoeve in Prosperpolder. Ingrepen zoals de installatie van picknicktafels, zit- en ligbanken, educatieve en belevingselementen, uitkijktorens, schuilhutten, vogelkijkwanden, bewegwijzering en infoborden versterken de beleving en werken verbindend.

Spreiding bezoekers

Met aangepaste infrastructuur worden bezoekers ook beter gespreid. We gaan ook meten hoe bezoekers door het grenspark bewegen. Met die informatie kunnen we vervolgens bezoekersstromen gericht sturen. Met goed uitgedachte mobiliteitshubs en routes leiden en spreiden we bezoekers over de regio. Zo waarborgen we de rust voor bewoners, houden we de dorpen leefbaar en verlichten we de druk op natuurgebieden. Een sterk ondernemersnetwerk draagt hier aan bij. De bezoeker wordt gastvrij ontvangen op een manier die past bij de streek.

Met Europese steun

Uitvoering van het Interreg-project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ is voorzien van juli ‘23 tot juni ‘26. Op een totaal budget van € 11.263.861 levert Interreg Vlaanderen-Nederland een bijdrage van € 5.499.017,40 (48,82%). Projectpartners zijn: EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, Gemeente Hulst, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Toerisme Oost-Vlaanderen.

Welkom in Grenspark Groot Saeftinghe