De riviernatuur van de Schelde is niet alleen mooi, ze is ook heel nuttig. Slikken en schorren zuiveren lucht en water en vormen een natuurlijke buffer tegen overstromingen. Waardevolle planten- en diersoorten voelen zich thuis in de Scheldenatuur, en mensen komen er graag wandelen, fietsen en genieten. Door in heel Vlaanderen ontpolderingen en overstromingsgebieden in te richten, ondersteunt het Sigmaplan die waardevolle natuurdiensten.

Natuurdiensten zijn alle goederen en diensten die de natuur aan onze samenleving levert, zoals hout, drinkwater, schone lucht ... De getijden- en riviernatuur die het Sigmaplan creëert, biedt een waaier van zulke diensten. Overstromingsgebieden beschermen ons tegen wateroverlast, slikken en schorren zuiveren het water, zeldzame dier- en plantensoorten krijgen meer kansen, bloemrijke graslanden trekken bijen aan, natuurgebieden bieden extra ruimte voor recreatie … De combinatie van veiligheids- en natuurmaatregelen blijkt bovendien de ideale manier om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Al die natuurdiensten zijn zo belangrijk voor onze samenleving dat ze ook een economische waarde hebben.

Het lantaarntje, een libellesoort © Y. Adams (Vilda)

Klimaatbuffer

In de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering is de Scheldenatuur een sterke bondgenoot. Zowel getijdennatuur als wetlands vormen krachtige klimaatbuffers. In natte periodes vangen ze water op en houden ze het vast zolang dat nodig is. Bij droogte geven ze het water minder snel weer af. Gebieden met veel water en groen doen bovendien de omgevingstemperatuur dalen en bieden verkoeling tijdens een hittegolf. De bijbehorende ruimte voor recreatie is een extra troef.

Sneller realiseren

Europa is overtuigd van het belang van de Sigmagebieden in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit het Europese LIFE-project Sparc (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change). Via dat project geeft de Europese Unie de financiële steun om acht Sigmagebieden versneld aan te leggen en er authentieke getijdennatuur te creëren. Sparc bracht ook de verschillende natuurdiensten van getijdennatuur op een heldere manier in kaart.

LIFE Sparc

De acht gebieden waar het om gaat: Groot Schoor (Bornem), De Bunt (Hamme), Klein Broek (Temse), Groot Broek (Waasmunster), Groot Schoor (Hamme), Vlassenbroek (Dendermonde), Wal-Zwijn (Kastel) en Uiterdijk (Dendermonde).

www.life-sparc.eu

Verder lezen? Duik in het Sigmagazine!

Foto boven: Zoetwaterschorren langs de Schelde © Y. Adams (Vilda)