Vandaag en vanavond trekt storm PIA over ons land, met plaatselijk zware tot zeer zware windstoten. De combinatie van een strakke noordwestenwind en springtij zorgt voor sterk verhoogde waterstanden op de Zeeschelde tussen Antwerpen en Gent en op de zijrivieren zoals Durme, Dijle, Rupel en Netes. De Vlaamse Waterweg nv start de stormtijprocedure op en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen.

Voor vandaag, 21 december 2023, wordt bij hoogwater (omstreeks 23.30 u) in Antwerpen een waterpeil van 6,85 mTAW[1] +/- 15 cm verwacht. Dat is zo’n 1,50 m hoger dan het normale peil in de getijcyclus. We verwachten dat alle gecontroleerde overstromingsgebieden, met uitzondering van Wijmeers, in werking zullen treden. Meer informatie over de werking van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) vind je hier

Door dit verhoogde tij kunnen er ook tijdelijk drempeloverschrijdingen zijn op de afwaterende kanalen (Kanaal Gent-Oostende, Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort). Dit hoogwater zal in Melle ook uitkomen boven het streefpeil van de Ringvaart. 
Het hierop volgende laagwater zal ook sterk verhoogd zijn, met in Antwerpen een verwacht peil van 2.10 mTAW (22 december 2023, 05u40). 

De Vlaamse Waterweg nv volgt, samen met de experten van het Waterbouwkundig Laboratorium, de waterstanden op de voet op. Daarnaast nemen we enkele voorzorgsmaatregelen om het Zeescheldebekken te beschermen tegen wateroverlast.

 

Voorzorgsmaatregelen

Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Zeeschelde en haar zijrivieren is klaar om bij hoge waterstanden rivierwater op te vangen: Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Zennegat (Mechelen), Bovenzanden (Willebroek), Tielrodebroek (Temse), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Uiterdijk (Dendermonde), Paardeweide (Berlare), Potpolder I en IV (Waasmunster) en de Polders van Kruibeke (Kruibeke). Dat gebeurt op het ogenblik dat de hoogwatergolf aan een overstromingsgebied passeert.

Uit veiligheidsoverweging zullen de jaagpaden met overloopdijken (de dijken aan de rivierzijde van overstromingsgebieden) afgesloten worden voor jaagpadgebruikers. Langs die overloopdijken stroomt het rivierwater namelijk de overstromingsgebieden binnen.

In overleg met de stad Antwerpen werd beslist om de waterkeringspoorten op de Antwerpse Scheldekaaien te sluiten van donderdagavond 21 december 21.00 u tot vrijdagochtend 22 december.  Het stormtij heeft geen invloed op de werking van de veerdienst, de waterbus kan wel hinder ondervinden. Meer info kan je hierover vinden op dewaterbus.be.

 

Update verwachtingen

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium op waterinfo.be.

 

[1] TAW staat voor ‘tweede algemene waterpassing’; het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende

 

foto, stormtij in 2022 (storm Corrie) - Zennegat, ©Iris Verelst