Tijdens de herfstvakantie trok storm Ciarán over ons land, met felle rukwinden en hevige neerslag tot gevolg. Maar waar komt de naam Ciarán vandaan? En waarom krijgt een storm eigenlijk een naam? 

Europese samenwerking

In 2015 zijn de Britse en Ierse weerdiensten systematisch namen beginnen geven aan grote stormen. In de daaropvolgende jaren sloten andere Europese landen, waaronder België in 2020, zich aan bij dit initiatief.

Vandaag is Europa opgedeeld in zes zones die elk hun eigen lijst met namen maken. België behoort tot de zone Zuidwest-Europa. Ons KMI maakt samen met de Franse, Luxemburgse, Spaanse en Portugese weerdiensten elk jaar een nieuwe lijst met namen.

In die lijst wisselen vrouwen- en mannennamen elkaar af. Voor de beginletters van de namen wordt het alfabet gevolgd, met uitzondering van de letters Q, U, X, Y en Z. In totaal zijn er dus 21 namen. Zijn er meer nodig? Dan wordt het Griekse alfabet gebruikt.

 

Duidelijke regels

Als een weerdienst code oranje of rood geeft voor een storm in een groot gebied, krijgt de storm een naam uit de lijst. Uitzonderlijk kan dit ook gebeuren voor stormen die geen code oranje of rood krijgen voor wind, maar waarvan wel verwacht wordt dat ze een grote impact zullen hebben.

Zodra een land een naam geeft aan een storm blijft die behouden, ook al trekt de storm naar een andere zone. Een storm heeft dus nooit meerdere namen. Storm Ciarán is hier een goed voorbeeld van: de naam komt uit de lijst van het VK, Ierland en Nederland, maar werd ook overgenomen door het KMI toen de storm over België trok.

Met deze consequente naamgeving willen de weerdiensten verwarring voorkomen, de communicatie bevorderen en het bewustzijn bij de bevolking vergroten. Bovendien is het makkelijker om over stormen uit het verleden te praten als ze een naam hebben.

 

Sigmaplan in actie

Bij een storm schieten niet alleen de weerdiensten in actie, maar vaak ook het Sigmaplan. Gemiddeld één à twee keer per jaar, tijdens het stormseizoen van september tot april, kan de Schelde bij een noordwesterstorm een gevaarlijk hoge waterstand bereiken. De kans dat dit gebeurt, is het grootst wanneer zo’n storm samenvalt met springtij, maar het kan ook gebeuren bij hevige regenval in combinatie met springtij of zelfs gewoon bij hoog water.

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen dan tegen wateroverlast met verhoogde en verstevigde dijken en met natuurlijke overstromingsgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren, die het overtollige rivierwater opvangen. Door de rivier gecontroleerd te laten overstromen en water te bufferen, vermijden we natte voeten.

 

Namenlijst 2023-2024

Hieronder vind je de lijst met stormnamen van de groep waartoe het KMI behoort. Deze namen gelden van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024.

 

 

 • Aline
 • Louis
 • Bernard
 • Monica
 • Celine
 • Nelson
 • Domingos
 • Olivia
 • Elisa
 • Pierrick
 • Frederico
 • Renata
 • Geraldine
 • Sancho
 • Hipolito
 • Tatiana
 • Irene
 • Vasco
 • Juan
 • Wilhelmina
 • Karlotta