De cursus ‘Watervogels in de winter’ van Natuurpunt had te kampen met stormweer én een wereldwijde pandemie. Toch staken de deelnemers heel wat op waar ze ook in tijden van lockdown mee aan de slag kunnen. En tijdens de excursies naar Doelpolder en Paardeweide tekenden de pijlstaartjes, smienten en lepelaars alleszins present.

‘Watervogels in de winter’ werd georganiseerd door Natuurpunt Waasland kern Hamme. De afdeling staat ook in voor het tijdelijke beheer van het Sigmagebied De Bunt dat nu aanleg is. Op termijn verwachten ze daar heel wat watervogels te kunnen zien. Daarom besloot Natuurpunt om deze cursus aan te bieden, zodat liefhebbers straks ten volle van de natuurpracht in De Bunt kunnen genieten.

Eerst de theorie

Uiteindelijk schreven 29 deelnemers zich in voor de cursus: zowel beginnende spotters als Natuurpuntleden met al wat ervaring, zoals Marleen De Craecker: “Ik ben al enkele jaren lid, om de werking te steunen, maar ook uit interesse in de natuur. Voor mij hebben vogels wel een pluimpje voor.”

De cursus ging van start met drie avonden waarop Koen Leysen van Natuurpunt CVN de eenden, zwanen, ganzen en ‘halfganzen’ (een onderfamilie) de revue liet passeren. “Dat werd heel toegankelijk gegeven. Iedereen kon volgen”, zegt Sigrid Mistiaen, een andere deelnemer. “Ik vond het een heel aangename cursus, vooral omdat de lesgever supergedreven was.”

“Dankzij de cursus weet ik beter waar ik bepaalde soorten kan vinden en waarop ik moet letten”
Marleen De Craecker

Dan het veld in

Het plan was om in februari en maart drie keer op excursie te gaan in interessante natuurgebieden. Dan zijn er namelijk nog veel watervogels te zien die uit het noorden hier komen overwinteren, zoals de koolgans en de brandgans. Helaas moest de eerste uitstap geannuleerd worden wegens storm Ciara. De excursies naar de Sigmagebieden Doelpolder (in Beveren) en Paardeweide (in Berlare en Wichelen) konden gelukkig wel doorgaan, en daar waren de watervogels ook van de partij.

Sigrid Mistiaen: “Het was geweldig om bijvoorbeeld de pijlstaartjes eens in het echt te zien en ze ook juist te kunnen benoemen. Een paar mensen hadden bovendien een goede telescoop bij die iedereen mocht gebruiken. Daarmee zie je de kenmerken van de vogels toch nog wat beter.”

Corona-uitstel is geen afstel

Voor de laatste geplande uitstap kon plaatsvinden, brak de coronacrisis los en dus werden de groepsactiviteiten opgeschort. Ter compensatie zijn er twee extra uitstappen voorzien begin december en eind januari. In de tussentijd kunnen de deelnemers er wel nog zelfstandig opuit trekken. Marleen De Craecker: “Ik ga zeker verder met vogelspotten. Dankzij de cursus weet ik beter waar ik bepaalde soorten kan vinden en waarop ik moet letten. Een enorme verrijking!”

Foto: pijlstaarten © Sigrid Mistiaen