De omgeving van de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren willen we veiliger en natuurlijker maken. Dat is nodig, want de combinatie van stormtij en verzanding van de rivier maakt de omgeving gevoelig voor wateroverlast. Zonder ingrepen zou dit deel van de Schelde volledig verlanden, waardoor het risico op overstromingen nog zou toenemen en de waardevolle natuur zou verdwijnen. Het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren moet die dreiging op lange termijn wegnemen.

Doen!

In de omgeving van Gent en Wetteren wachten enkele bijzondere natuurgebieden op nieuwsgierige bezoekers. De natuurpracht langs de Schelde ontdek je het best op de fiets. Lees meer

 

Projectkaart

Map

Nog geen video's beschikbaar

Nog geen foto's beschikbaar