Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR- of AVG-voorschriften. Meer informatie over de privacywetgeving in België en de Europese regulering GDPR vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Bedrijfsgegevens

Sigmaplan.be is eigendom van De Vlaamse Waterweg nv en wordt beheerd door Pantarein Publishing.

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt

 

Pantarein Publishing
Materlarenlaan 9
3150 Haacht

Respect voor privacy

Pantarein Publishing vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. We streven ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pantarein Publishing kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Sigmaplan.be en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pantarein Publishing verstrekt. Pantarein Publishing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw bericht
  • uw organisatie

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Pantarein Publishing is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter bekend als de privacywet), verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die we zelf bepalen (zie hieronder ‘Waarvoor wij uw gegevens verzamelen en verwerken’).

Waarvoor wij uw gegevens verzamelen en verwerken

Pantarein Publishing verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen contacteren om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden.

Pantarein Publishing analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Pantarein Publishing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pantarein Publishing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden

Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u in grote lijnen de volgende rechten:

  • U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
  • In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering sturen naar info@sigmaplan.be.

Bezoekersgegevens

Op Sigmaplan.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pantarein Publishing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics

Pantarein Publishing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Pantarein Publishing te kunnen verstrekken. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pantarein Publishing heeft hier geen invloed op.

Pantarein Publishing heeft Google geen toestemming gegeven om via Sigmaplan.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pantarein Publishing gebruikt eigen, functionele cookies om de website functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Analytics en sociale media.

Pantarein Publishing gebruikt geen trackingcookies, dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Meer uitleg over ons cookiebeleid vindt u hier.

Beveiliging en confidentialiteit

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Pantarein Publishing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sigmaplan.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pantarein Publishing verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pantarein Publishing op via info@sigmaplan.be.

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft Pantarein Publishing geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat Pantarein Publishing er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft Pantarein Publishing er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan Pantarein Publishing of bij het vragen aan Pantarein Publishing om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:

  • antivirussoftware installeren en actualiseren
  • uw toestel niet onbeheerd achterlaten
  • uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren …
  • alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres, vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail) …

Hou er ook rekening mee dat sommige communicatiemiddelen (zoals e-mail) door een externe leverancier worden uitgebaat. Als Pantarein Publishing en u berichten uitwisselen via deze communicatiemiddelen, kunnen deze berichten mogelijk worden onderschept.